PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA

PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA

S potešením oznamujeme účasť spoločnosti Tatra Billing, a.s. na projekte EURINV19. Ide o projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu CEF Telecom, ktorý riadi Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA). Cieľom projektu je aktualizácia piatich platforiem...
PROJEKT EURINV19 – VÝHODY ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR

PROJEKT EURINV19 – VÝHODY ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR

Spoločnosť Tatra Billing, a.s. sa zúčastňuje na projekte EURINV19, ktorý bude aktualizovať platformy pre elektronickú fakturáciu od piatich poskytovateľov elektronickej výmeny údajov (EDI), tak aby boli plne v súlade s požadovanými syntaxami európskeho štandardu...