EURINV19 práve vykonáva testy zhody a interoperability

EURINV19 práve vykonáva testy zhody a interoperability

Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, pokračuje v plynulom napredovaní. V tomto okamihu uskutočňujeme testy zhody CEF eInvoicing a testy interoperability konzorcia pre cezhraničné transakcie. Cieľom tejto fázy je úspešné dokončenie testov interoperability medzi...