PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – NÁVOD

PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – NÁVOD

Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, sa posúva každým dňom vpred. Výhody elektronickej fakturácie sú: Digitálne faktúry poskytujú značné úspory, ako sú zníženie nákladov na tlač, poštovné, vnútropodnikové smerovanie a archiváciu. Elektronické faktúry čitateľné...
EURINV19 práve vykonáva testy zhody a interoperability

EURINV19 práve vykonáva testy zhody a interoperability

Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, pokračuje v plynulom napredovaní. V tomto okamihu uskutočňujeme testy zhody CEF eInvoicing a testy interoperability konzorcia pre cezhraničné transakcie. Cieľom tejto fázy je úspešné dokončenie testov interoperability medzi...