Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, pokračuje v plynulom napredovaní. V tomto okamihu uskutočňujeme testy zhody CEF eInvoicing a testy interoperability konzorcia pre cezhraničné transakcie.

Cieľom tejto fázy je úspešné dokončenie testov interoperability medzi riešeniami konzorcia v oblasti elektronickej fakturácie validáciou dokumentov týkajúcich sa cezhraničnej výmeny elektronických faktúr v súlade s európskym štandardom pre elektronickú fakturáciu (EN). Proces validácie spočíva v kontrole, či si rôzne uzly správne vymenili a spracovali elektronické faktúry.

Konzorcium EURINV19 si kladie za cieľ aktualizovať platformy elektronickej fakturácie. 5 poskytovateľov elektronickej výmeny údajov (EDI) tak, aby boli plne v súlade s požadovanými syntaxami požadovanými podľa európskeho štandardu eInvoicing (EN) (UBL a CII) a implementovať riešenia elektronickej fakturácie v súlade s EN pre 4 koncových používateľov.

Európska komisia financuje túto iniciatívu prostredníctvom programu CEF Telecom (číslo akcie 2019-EU-IA-0037). Tatra Billing sa na projekte podieľa spolu s Universitat de València, LMT Group, Elcom, SATA, Trinity College, NetEDI, Generix Group France, Crediflow, Qvalia, Transalis, Easy Systems, Carrefour France a Althea.

Môžete sledovať aktuálne informácie o projekte EURINV19 na oficiálnej webovej stránke: http://cef.uv.es/eurinv19/

Webová stránka INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-eu-ia-0037

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Záver projektu: 30.04.2021

Dohoda č.: INEA / CEF / ICT / A2019 / 1928191

Projekt č.: 2019-EU-IA-0037

Poznámka:

Za obsah tohto článku nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Tatra Billing, a.s. a nemusí nevyhnutne odrážať pohľad Európskej únie.

The contents of this publication are the sole responsibility of Tatra and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – opäť o krok vpred

Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, sa posúva každým dňom opäť vpred.

Ako členovia konzorcia EURINV19 sme sa zúčastnili stretnutia, ktoré sa udialo v utorok 1. decembra, aby sme zhodnotili míľniky, ktoré sa už dosiahli počas projektu a ďalšie kroky, ktoré treba podniknúť. Európska komisia financuje túto iniciatívu prostredníctvom programu CEF Telecom.

Hromadné prijatie elektronických faktúr povedie k výrazným úsporám pre súkromné aj verejné inštitúcie. Okrem iného by to znížilo náklady na tlač, poštovné a archiváciu. Okrem toho budú strojovo čitateľné faktúry viesť aj k zníženiu manuálneho zadávania údajov a teda k zníženiu nákladov na ľudské zdroje.

Na projekte sa zúčastňujú Universitat de València, LMT Group, Elcom, SATA, Trinity College, NetEDI, Generix Group France, Crediflow, Qvalia, Transalis, Easy Systems, Tatra Billing, Carrefour a Althea.

Môžete sledovať aktuálne informácie o projekte EURINV19 na oficiálnej webovej stránke: http://cef.uv.es/eurinv19/

Webová stránka INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-eu-ia-0037

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Záver projektu: 30.04.2021

Dohoda č.: INEA / CEF / ICT / A2019 / 1928191

Projekt č.: 2019-EU-IA-0037

Poznámka:

Za obsah tohto článku nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Tatra Billing, a.s. a nemusí nevyhnutne odrážať pohľad Európskej únie.

The contents of this publication are the sole responsibility of Tatra and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.