PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – ÚSPEŠNE SKONČIL

PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – NÁVOD

Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, sa posúva každým dňom vpred. Výhody elektronickej fakturácie sú: Digitálne faktúry poskytujú značné úspory, ako sú zníženie nákladov na tlač, poštovné, vnútropodnikové smerovanie a archiváciu. Elektronické faktúry čitateľné...
PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – ÚSPEŠNE SKONČIL

EURINV19 práve vykonáva testy zhody a interoperability

Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, pokračuje v plynulom napredovaní. V tomto okamihu uskutočňujeme testy zhody CEF eInvoicing a testy interoperability konzorcia pre cezhraničné transakcie. Cieľom tejto fázy je úspešné dokončenie testov interoperability medzi...
PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – ÚSPEŠNE SKONČIL

PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA

S potešením oznamujeme účasť spoločnosti Tatra Billing, a.s. na projekte EURINV19. Ide o projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu CEF Telecom, ktorý riadi Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA). Cieľom projektu je aktualizácia piatich platforiem...
PROJEKT EURINV19 – ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA – ÚSPEŠNE SKONČIL

PROJEKT EURINV19 – VÝHODY ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR

Spoločnosť Tatra Billing, a.s. sa zúčastňuje na projekte EURINV19, ktorý bude aktualizovať platformy pre elektronickú fakturáciu od piatich poskytovateľov elektronickej výmeny údajov (EDI), tak aby boli plne v súlade s požadovanými syntaxami európskeho štandardu...