S potešením oznamujeme účasť spoločnosti Tatra Billing, a.s. na projekte EURINV19. Ide o projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu CEF Telecom, ktorý riadi Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA).
Cieľom projektu je aktualizácia piatich platforiem poskytovateľov elektronickej fakturácie Electronic Data Interchange (EDI), tak aby boli v úplnom súlade s európskymi eInvoicing (EN) štandardmi – normami, požadovaným syntaxom (UBL a CII) a finálne implementoval eInvoicing riešenie pre štyroch koncových používateľov.
Projekt koordinuje Valencijská univerzita (Španielsko) a LMT Group ako technický koordinátor a združuje 14 partnerov z Francúzska, Írska, Holandska, Slovenska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva.

Spoločnosť SATA podporuje spoločnosť Tatra Billing,a.s. pri vytváraní vlastnej platformy elektronickej fakturácie, ktorá bude v úplnom súlade s európskymi eInvoicing (EN) štandardmi a umožňuje vymieňať si súbory prostredníctvom siete CEF. Riešenie je založené na platforme SATA HUB MultiDOC, čím sa realizuje zaujímavý príklad nadnárodnej spolupráce. Na preukázanie dosiahnutia očakávaných výsledkov sa počíta s testom zhody s normami EÚ, ako aj s testom cezhraničnej interoperability.

Očakávame, že projekt bude ukončený približne v apríly 2021.
Môžete sledovať aktuálne informácie o projekte EURINV19 na oficiálnej webovej stránke: http://cef.uv.es/eurinv19/

Poznámka: Za obsah tohto článku nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Tatra Billing, a.s. a nemusí nevyhnutne odrážať pohľad Európskej únie. The contents of this publication are the sole responsibility of Tatra and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.