Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, sa posúva každým dňom vpred.

Výhody elektronickej fakturácie sú:

  • Digitálne faktúry poskytujú značné úspory, ako sú zníženie nákladov na tlač, poštovné, vnútropodnikové smerovanie a archiváciu.
  • Elektronické faktúry čitateľné digitálne znižujú potrebu zadávania informácií o faktúre do systémov AP, šetria ľudské zdroje a znižujú počet chýb pri zadávaní údajov.
  • Úspora nákladov pri spracovaní faktúr.
  • Zníženie administratívnej záťaže spojenej so spracovaním faktúr.
  • Uľahčenie cezhraničného obchodu.
  • Skrátený čas na úhradu jednotlivých faktúr.
  • Príspevok k automatizácii spracovania elektronickej fakturácie.

Návod k projektu EURINV19 v slovenskom jazyku.

Návod k projektu EURINV19 v anglickom jazyku.

Môžete sledovať aktuálne informácie o projekte EURINV19 na oficiálnej webovej stránke: http://cef.uv.es/eurinv19/

#EURINV19, #eInvoicing #CEFTelecom, #EUFunding

Poznámka:

Za obsah tohto článku nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Tatra Billing, a.s. a nemusí nevyhnutne odrážať pohľad Európskej únie.

The contents of this publication are the sole responsibility of Tatra and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

EURINV19 – User manual EN
EURINV19 – User manual SK