Projekt EURINV19, ktorého sa zúčastňujeme, sa posúva vpred. V rámci požadovaných aktivít na zahájenie technického nasadenia riešenia,  účastníci uskutočnili analýzu právnych a technických požiadaviek,  v rámci kontextu európskej smernice 2014/55 / EÚ a technických potrieb pre konkrétnu aplikáciu riešenia.

Koordinátor z University of Valencia, ako aj technický manažér, LMT, taktiež poskytli svoje know-how nadobudnuté v predchádzajúcich  obdobných aktivitách, ktoré boli rovnako spolufinancované z INEA (Innovation and Networks Executive Agency), prostredníctvom telekomunikačných programov CEF. Na konci tohto analytického obdobia môžeme začať s nasadzovaním vyhovujúcich syntaxí UBL a CII pre našu cloudovú platformu.

EURINV19 sa snaží aktualizovať platformy elektronickej fakturácie piatich Electronic Data Interchange (EDI) poskytovateľov, tak aby boli v plnom súlade so štandardom európskej elektronickej fakturácie (EN) a požadovanými syntaxami (UBL a CII). Zároveň sa implementuje riešenie elektronickej fakturácie kompatibilnej s EN pre 4 koncových používateľov.

Môžete sledovať aktuálne informácie o projekte EURINV19 na oficiálnej webovej stránke: http://cef.uv.es/eurinv19/

Poznámka:

Za obsah tohto článku nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Tatra Billing, a.s. a nemusí nevyhnutne odrážať pohľad Európskej únie.

The contents of this publication are the sole responsibility of Tatra and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.