Spoločnosť Tatra Billing, a.s. sa zúčastňuje na projekte EURINV19, ktorý bude aktualizovať platformy pre elektronickú fakturáciu od piatich poskytovateľov elektronickej výmeny údajov (EDI), tak aby boli plne v súlade s požadovanými syntaxami európskeho štandardu elektronickej fakturácie (EN) (UBL
a CII) a implementovať riešenia elektronickej fakturácie v súlade s EN pre štyroch koncových používateľov.
Hromadné prijatie elektronických faktúr povedie k výrazným úsporám pre súkromné aj verejné inštitúcie. Okrem iného by to znížilo náklady na tlač, poštovné a archiváciu. Okrem toho budú strojovo čitateľné faktúry viesť aj k zníženiu manuálneho zadávania údajov a teda k zníženiu nákladov na ľudské zdroje.

Môžete sledovať aktuálne informácie o projekte EURINV19 na oficiálnej webovej stránke: http://cef.uv.es/eurinv19/

Poznámka: Za obsah tohto článku nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Tatra Billing, a.s. a nemusí nevyhnutne odrážať pohľad Európskej únie. The contents of this publication are the sole responsibility of Tatra and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.