Zlepšenie klientského zážitku pri interakcii s Vašou firmou

Prejdite na efektívnu cestu ako zlepšovať zážitok vašich klientov v každodennej interakcii s vašou firmou.
Analýzou vášho prostredia, porovnaním s všeobecne definovanými štandardami a pochopením Vašich biznis cieľov Vám navrhneme a uriadime dodávku potrebných zlepšení.

Klientský zážitok a stratégia hodnotenia

 

Váš cieľ

 

Získajte prehľad o oblastiach zlepšenia vo vašich procesoch, nastavení distribučných kanálov a podporných IT riešení, ktoré priamo vplývajú na zážitok klienta.

Naše riešenie

 

Realizáciou sady interviews a workshopov popíšeme aktuálny stav, hlavné nedostatky a kľučové biznis potreby. Na základe získaných podkladov navrhneme riešenie.

Identifikácia bariér v komunikácii s klietnom

 

Váš cieľ

 

Odhaľte, kde sa cesta vášho existujúceho alebo potencionálneho klienta k vám preruší a prečo vaši klienti radšej nakúpia u vašej konkurencie.

Naše riešenie

 

Realizáciou príslušného riešenia identifikujeme prekážky a kritické miesta v komunikácii v vašimi klientmi.

Riadenie komunikácie s využitím CommHUB

Váš cieľ

 

Získajte schopnosť rýchlo vytvoriť a spustiť plne automatizovanú a dátovo integrovanú komunikáciu s vašimi klientmi bez potreby technických znalostí.

Naše riešenie

 

Pripravíme návrh integrácie a implementácie nášho riešenia Customer Communication Managemet s Vašim prostredím.