Kontakt

Sídlo:

Tatra Billing, a. s. 
Údernícka 9,
851 01 Bratislava, Slovakia

IČO: 35810572
IČ DPH: SK2020283144
Právna forma: Akciová spoločnosť
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestkého súdu Bratislava III, oddiel Sa, Vložka č. 6134/B

Korešpondenčná adresa:

Tatra Billing, a. s. 
Údernícka 9,
851 01 Bratislava, Slovakia

Email: obchod@tatrabilling.sk

Telefónne kontakty: