Digitalizácia a inovácia prevádzkových a predajných procesov

Staňte sa inovátorom a aplikujte inovácie do Vašich každodenných komunikačných procesov.
Aplikovaním inovatívnych riešení premieňame bežné procesy obsluhy klienta na efektívne a výnimočné klientske zážitky, ktoré vedú k zvýšeniu konverzie obchodných ponúk a k znižovaniu nákladov.

 

Personalizované video & augmented reality

Váš cieľ:

Oslovte klienta dynamickým obrazom a vyvolajte v ňom silnú emóciu plne personalizovanou ponukou.

Naše riešenie:

Navrhneme kreatívu a vyrobíme video obsahujúce personalizované oslovenie, grafiku a čísla. Možnosť aplikácie augmented reality v spojení s fyzickým svetom.

Digitálny on-boarding

Váš cieľ:

Zrýchlite a digitalizujte vaše on-boarding procesy s plnou podporou mobility a externých predajných sietí.

Naše riešenie:

Tvoríme a poskytujeme mikroaplikácie, ktoré využitím umelej inteligencie a OCR technológií umožňujú efektívnu a bezpečnú podporu predaja pre vašich mobilných predajcov.

CHAT BOT spolu s AI (umelá inteligencia)

Váš cieľ:

Majte vaše klientske poradenstvo a interakciu s klientom riadenú umelou inteligenciou.

Naše riešenie:

Naše riešenie kombinuje self-service platfromu s umelou inteligenciou a obojsmerným trackovaním komunikácie.