Výroba marketingovej a transakčnej papierovej komunikácie

Tlač dokumentov realizujeme v širokej škále variabilných tlačových služieb na základe vašich požiadaviek.

 

Marketingová papierová komunikácia

Váš cieľ:

Oslovte Vašich klientov s ponukou nových produktov a služieb

Naše riešenie:

Vašu marketingovú aktivitu vytlačíme a zabezpečíme distribúciu.

Transakčná papierová komunikácia

Váš cieľ:

Posielajte Vašim klientom faktúry, upomienky, výpisy.

Naše riešenie:

Akúkoľvek transakčnú komunikáciu vytlačíme a zabezpečíme jej distribúciu

Nízkokapacitná papierová tlač

Váš cieľ:

Komfortné odosielanie dennej korešpondencie priamo z vášho počítača.

Naše riešenie:

Dennú poštu vytlačíme a zabezpečíme jej distribúciu.